ช่างวัดความต้องการในการลงทุน “Gclub” กับความสูญเสียที่เกิดขึ้น

มีหลายด้านที่ทำให้เราได้มองเห็นถึงผลลัพธ์ปัจจัยตามสิ่งที่เราต้องการในมุมมองที่แตกต่างกันไม่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีรูปแบบ Gclub ในการค้นพบที่จะทำให้เรานั้นสามารถมองเห็นได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามมันอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะได้เข้าใจว่าการเกิดขึ้นในแต่ละด้าน

ไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันอาจจะอยู่ที่ว่าเรากำลังพยายามเข้าใจถึงบทบาทที่เกิดขึ้นอย่างไรได้ดีกว่ากันซึ่งทุกอย่างที่เป็นไปอาจจะไม่ได้มีการถูกกำหนดเลยว่าเราอยากที่จะเข้าใจในส่วนร่วมแบบใดได้ดียิ่งกว่าซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็อาจจะกลายเป็นเหตุเป็นผลในการที่จะทำให้เรานั้น

ได้เรียนรู้เป็นอย่างดีว่าการเกิดขึ้นในแต่ละรูปแบบ Gclub นั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการโดยแท้จริงเสมอไปซึ่งทุกๆท่านที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมีปัจจัยในประเด็นบางอย่างที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ถึงจุดเชื่อมโยงที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้ซึ่งนั่นก็ยังคงอยู่ที่ว่าเราอยากที่จะเลือกวัดการลงทุนของเราว่าเราอยากที่จะทำอะไรได้มากกว่ากัน