ในการที่จะเลือกเห็นถึงคุณค่าตามแบบ “Gclub”

   ทุกสิ่งทุกอย่างอาจมีเหตุผลด้วยความจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกันไม่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้น

มันจะมีอะไรก็ตามในการที่เราจะได้มองเห็นถึงการเกิดขึ้นในแต่ละด้านมันก็อาจจะอยู่ที่ว่าเรากำลังพยายามทำความเข้าใจในปัจจัยเหล่านี้อย่างไร

ในการที่จะเลือกเห็นถึงคุณค่าตามแบบ Gclub ที่เราต้องการซึ่งแน่นอนว่าในทุกกรณียังคงเป็นสิ่งที่ทำให้เราจำเป็นต้องเข้าใจถึงการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกันอยู่เสมอซึ่งนั่น

ก็อาจจะอยู่ที่ว่าเรากำลังพยายามเข้าใจถึงทางเลือกอย่างไรที่จะสงสัยคุณค่าและทำให้มันเกิดเป็นสิ่งที่มีความคุ้มค่าที่สุดซึ่งมันอยู่ในการประยุกต์ใช้ของเราในการเล่นเกม Gclub ของเราตามโอกาสที่มี